Pianoles

Als je piano speelt kun je kiezen uit een waaier aan muziekstijlen: pop, jazz, blues, country, klassiek…

Wij streven er in de lessen naar de technische vaardigheden en het muzikale begrip zoveel mogelijk te ontwikkelen met behulp van muziekstukken die aansluiten bij de belevingswereld van de leerling.

De allerjongsten
Voor kinderen van 5 tot 7 jaar hanteren wij een in de praktijk ontstane en getoetste lesopbouw, waarbij toetsenspel, zang, ritmegevoel, improvisatie, e.d. in spelvorm worden aangeboden.

We maken in de lessen gebruik van boeken die speciaal voor deze leeftijdsgroep zijn ontwikkeld.

close-button